Политика за използване на бисквитки (COOKIES)

При обработка на Вашите лични данни Famozna.com спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Данни за администратора, обработващ личните Ви данни:

 • Наименование: „Солди Консулт“ ООД, ЕИК 206233807
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Триъгълника, ул. „Болярска“ № 40
 • Електронна поща за кореспонденция:

Цели и правно основание за обработването на личните Ви данни:

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки”, въз основа на предварително предоставено съгласие, са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

Трети страни - получатели на личните Ви данни:

 • На нашия уебсайт се използва социалният плъгин на Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"), както и социални плъгини на Instagram, чиито собственик е Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“)..
 • Нашият уебсайт използва Google Analytics - услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") - с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, Вашият IP адрес, събран от бисквитките на Google-Analytics, ще бъде анонимизиран от Google.

Информация за правата, с които разполагате, като потребител:

 • Право на информираност - имате право да получите информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните Ви данни. Тази информация включва: 
 1. Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка;
 2. Целите и правното основание за обработването;
 3. Получателите или категориите получатели на личните Ви данни, ако има такива;
 4. Срока на съхранение на личните данни;
 5. Информация за всички права, които имате.

Посочената информация не се предоставя, ако вече разполагате с нея или е налице законова забрана или обективна невъзможност.

 • Право на достъп до личните Ви данни.
 • Право на коригиране, в случай че данните Ви са неточни.
 • Правото „да бъдеш забравен“ – имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити като оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването им. Можете да оттеглите своето съгласие чрез изпращане на уведомление по някой от начините за връзка с нас, описани по-горе.
 • Право на ограничаване на обработването – имате право да поискате ограничаване на обработването на данните Ви при наличие на някое от следните условия:
 • Оспорвате точността на личните Ви данни, като в този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само ограничени в използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
 • Право на преносимост на личните Ви данни между отделните администратори - имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването се извършва по автоматизиран начин. Имате право да получите и пряко прехвърляне на личните Ви данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 • Право на възражение спрямо обработването на личните Ви данни – при осъществяването на това право администраторът на личните Ви данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени по някой от следните начини:
 • Подаване на жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • Предявяване на претенциите пред съответния съд.
© 2021 - 2024 famozna.com
Разработчик: I-Lex Services
Съгласие за обработка на лични данни
При обработка на Вашите лични данни Famozna.com спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:
 • Google Analytics - онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.
 • Ремаркетинг – този сайт използва ремаркетинг с Google Analytics, което дава възможността Вие като потребител да виждате реклами извън нашия сайт, които отговарят на интересите и предпочитанията Ви. Всичко това се осъществява с бисквитката Double Click и Google Ви дава възможност да се откажете от нея като посетите страницата за отказване на реклами на Google.
 • Плъгини на социалните мрежи – на този уебсайт се използват плъгини на социалните мрежи Facebook и Instagram. На определени страници в сайта (например детайлна страница на продукт) са разположени бутони на социалните мрежи. Ако сте влезли в профила си в една от социалните мрежи по време на посещението в нашия уебсайт, то социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия профил. След което всяко едно действие, свързано с използване на някои от бутоните за споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде предадено и съхранено на съответната социална мрежа, така че Вашите приятели/последователи ще могат да видят харесаната или споделена от Вас информация от конкретния уебсайт. Ако не желаете социалните мрежи да свързват посещението Ви в нашия уебсайт с профилите Ви, трябва да излезнете от профила си на социалната мрежа преди да посетите този уебсайт.
Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

Политика за използване на бисквитки