Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

При обработка на Вашите лични данни Famozna.com спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Famozna.com обработва Ваши лични данни в следните случаи:

 • При регистриране за „Месечен абонамент“ чрез предоставяне на Вашия имейл адрес;
 • При извършване на регистрация в сайта чрез предоставяне на имейл адрес и име и фамилия от Ваша страна;
 • При извършването на поръчка на продукт 

Данни за администратора, обработващ личните данни:

 • Наименование: „Солди Консулт“ ООД, ЕИК 206233807
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Триъгълника, ул. „Болярска“ № 40
 • Електронна поща за кореспонденция:

Цели и правно основание за обработването на лични данни при регистриране за „Месечен абонамент“:

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Администратора на следните основания: даденото от Вас изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за целите и в сроковете, посочени в настоящите правила, както и осъществяване на комуникация с цел изпращане на търговски бюлетин.

Личните Ви данни ще бъдат използвани от Администратора на територията на Република България и същите няма да бъдат предавани на трети лица.

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в следния, поддържан от Администратора електронен регистър: „Регистър – Месечен абонамент“ за не повече от минимално необходимия срок за тази цел след отписването Ви.

Даването на съгласие и регистрирането Ви за „Месечен абонамент“ е изцяло свободно и не оказва никакво влияние върху възможността за регистрация в сайта, както и за извършването на поръчки.

 

Цели и правно основание за обработването на лични данни при извършване на регистрация в сайта:

С попълването на Вашите данни и натискането на бутон „Регистрация“ Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор при Общи условия с Администратора. Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани за изпълнение на сключения договор.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани за цели, необходими за сключването и изпълнението на договора; за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните ни интереси и цeли, свързани със спазване на законовите ни задължения.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани изцяло на територията на Република България и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай че: сте поискали доставка на поръчаната от Вас стока извън територията на Република България.

В случай на поискана доставка, част от данните Ви – имена, адрес и телефон – ще бъдат предоставени на избрания от Вас лицензиран пощенски оператор, който ще извърши доставката. 

Други случаи, в които Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, са: само когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Администратора.

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в следния поддържан от Администратора електронен регистър: „Регистър – Регистрирани лица“ за срок не повече от минимално необходимия за тази цел.

 

Цели и правно основание за обработването на лични данни при извършването на поръчка:

На нашия уебсайт можете да пазарувате онлайн. Може да използвате тази услуга без регистрация. Предоставените от Вас лични данни за изпълнение на поръчката ще бъдат обработвани и съхранявани за изпълнение на сключения договор за покупко-продажба.

Данните, които предоставяте, ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката. 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани изцяло на територията на Република България и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай че сте поискали доставка на поръчаната от Вас стока извън територията на Република България.

За доставка на поръчаната стока, част от данните Ви – имена, адрес и телефон – ще бъдат предоставени на избрания от Вас лицензиран пощенски оператор, който ще извърши доставката. 

Срокът, за който ще бъдат обработвани Вашите данни е не повече от минимално необходимия за тази цел след приключване на всички дейности по осъществяване на поръчката Ви. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в следния поддържан от Администратора електронен регистър: „Регистър – Продажби“ за срок не повече от минимално необходимия за тази цел.

 

Информация за правата, с които разполагате, като потребител:

 • Право на информираност - имате право да получите информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните Ви данни. Тази информация включва: 
 1. Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка;
 2. Целите и правното основание за обработването;
 3. Получателите или категориите получатели на личните Ви данни, ако има такива;
 4. Срока на съхранение на личните данни;
 5. Информация за всички права, които имате.

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея или е налице законова забрана или обективна невъзможност.

 • Право на достъп до личните Ви данни.
 • Право на коригиране, в случай че данните Ви са неточни.
 • Правото „да бъдеш забравен“ – имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при наличие на следните условия:
 • Оттегляне на даденото от Ваша страна съгласие, върху което се основава обработването им. Можете да оттеглите своето съгласие чрез изпращане на уведомление по някой от начините за връзка с нас, описани по-горе.
 • Предоставените от Вас лични данни не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • Когато няма законни основания за обработването на личните Ви данни и възразите срещу обработването им;
 • Когато личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Право на ограничаване на обработването – имате право да поискате ограничаване на обработването на данните Ви при наличие на някое от следните условия:
 • Оспорвате точността на личните Ви данни, като в този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само ограничени в използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
 • Право на преносимост на личните Ви данни между отделните администратори - имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването се извършва по автоматизиран начин. Имате право да получите и пряко прехвърляне на личните Ви данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 • Право на възражение спрямо обработването на личните Ви данни – при осъществяването на това право администраторът на личните Ви данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени по някой от следните начини:
 • Подаване на жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • Предявяване на претенциите пред съответния съд.
© 2021 - 2024 famozna.com
Разработчик: I-Lex Services
Съгласие за обработка на лични данни
При обработка на Вашите лични данни Famozna.com спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:
 • Google Analytics - онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.
 • Ремаркетинг – този сайт използва ремаркетинг с Google Analytics, което дава възможността Вие като потребител да виждате реклами извън нашия сайт, които отговарят на интересите и предпочитанията Ви. Всичко това се осъществява с бисквитката Double Click и Google Ви дава възможност да се откажете от нея като посетите страницата за отказване на реклами на Google.
 • Плъгини на социалните мрежи – на този уебсайт се използват плъгини на социалните мрежи Facebook и Instagram. На определени страници в сайта (например детайлна страница на продукт) са разположени бутони на социалните мрежи. Ако сте влезли в профила си в една от социалните мрежи по време на посещението в нашия уебсайт, то социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия профил. След което всяко едно действие, свързано с използване на някои от бутоните за споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде предадено и съхранено на съответната социална мрежа, така че Вашите приятели/последователи ще могат да видят харесаната или споделена от Вас информация от конкретния уебсайт. Ако не желаете социалните мрежи да свързват посещението Ви в нашия уебсайт с профилите Ви, трябва да излезнете от профила си на социалната мрежа преди да посетите този уебсайт.
Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

Политика за използване на бисквитки